iToneMaker – Sampler Edition

iToneMaker – Morse Edition に続き、録音・演奏機能で着メロ作成できる iToneMaker – Morse Edition をリリース。
内蔵の楽器音を使うこともできます。

[iToneMaker – Sampler Edition]
[Store]